BIOROCK neelektrinis apdorojimo procesas

The BIOROCK complete system functions as a three-stages treatment process.Visą BIOROCK sistemą veikia kaip trijų etapų apdorojimo procesas.

Iš pradžių šviežios nuotekos įeina pirminę talpą, kad būtų atskirtas ir kietųjų organinių medžiagų suskirstymas (pirminis valymas). Nuotekos tada praeina pro nuotekų filtrą prieš išleidžiant jas į BIOROCK sistemą, kuri apima gerai įrodyta aerobinį virškinimo procesą (antrinis valymas) ir filtravimo procesą (tretinis valymas).

Kai to reikalaujama, BIOROCK valymo įrenginys gali būti atnaujintas iš tradicinio septiko.

Montavimo žingsniai

Kaip Veikia Gamta

Tradicinėse aktyvuotose dumblo sistemose, ajeratoriai ir/arba maišytuvai pumpuoja ora 12-24 valandas per dieną, kad suteiktų užtektinai deguonies, tam kad ribotas kiekis organizmų galėtų išgyventi norint išskaidyti nuotekas.BIOROCK sistemos veikia be elektros ar mechaninių ajeratorių, joms paprastai reikia tik oro srovės ajeracijai.

Anglies Pėdsakas

Mechaninėje sistemoje mašinos atlieka sunkų darbą ir jos turi didelį energijos intensyvumą, tai lemią didelį anglies dalelių išmetamumą. Aktyvuotas dumblas naudoja didelius kiekius iškastinio kuro, elektros formoje, operuojant nuotekų apdorojimą.

The BIOROCK® aerobinės apdorojimo sistemos turi labai mažą anglies išmetamumą!

BIOROCK yra saugus aplinkai!

BIOROCK, geriausia buitinė nuotekų valymo sitema nereikalaujanti elektros ar jokios kitokios energijos. 25 metų garantija!